TFD's Rules For Mastering The Grocery Store | The Financial Diet financial diet

by surinahFGH
37 commentsสงสัยว่าจะประหยัดเงินได้อย่างไร? เริ่มต้นด้วยนิสัยการช็อปปิ้งของคุณ ต่อไปนี้คือเคล็ดลับยอดนิยมของเราในการเลือกซื้อของชำในราคาประหยัดและยังคงรับประทานอาหารได้ดีเยี่ยม กำลังมองหาวิธีปรับปรุงธรณีประตูของคุณอยู่ใช่หรือไม่? ลองดูวิดีโอนี้: บล็อก The Financial Diet: Facebook: Twitter: Tumblr: .

Images related to the topic financial diet

TFD's Rules For Mastering The Grocery Store | The Financial Diet

TFD's Rules For Mastering The Grocery Store | The Financial Diet

Search related to the topic TFD's Rules For Mastering The Grocery Store | The Financial Diet

#TFD39s #Rules #Mastering #Grocery #Store #Financial #Diet
TFD's Rules For Mastering The Grocery Store | The Financial Diet
financial diet
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

Related Posts

37 comments

The Financial Diet 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Make sure you have all the necessary kitchen essentials by watching this video:
https://youtu.be/dsWsv3VBOLs.

Reply
Mackenzie Mullett 14/10/2021 - 11:02 Chiều

The biggest impact I have had on reducing my grocery budget every time I go to the store, is where I am shopping. I try to do the majority of my food shopping at my local discount market. In the western US we have a regional grocery chain called Winco, which is an employee owned chain that is super low-frills in order to reduce costs. Apparently they also source directly from manufacturers and farmers to source food which results in great prices on most produce. Another win at Winco is the bulk bins, which can often be the most cost effective way to buy spices, candy, and dried goods. Another overlooked plus is the way the store formats its price labels – almost every label in the store includes a price per oz which greatly reduces the mental strain of comparison shopping and finding the best deal. I know that chains like this are not available in lots of parts of the country, especially in larger cities. But investigating in local or regional discount markets can make a big impact if you can find a good fit for your location and lifestyle.

Reply
Rick Baker 14/10/2021 - 11:02 Chiều

The tips
Plan ahead – make a list, make big batches and freeze half

When buying items priced per item (ea.) make sure you're getting the biggest one

Have in mind at least 2 recipes when shopping, no shopping blind

Focus on things you buy once but make many meals eg. curry paste, grains, frozen veggies

Always eat 1 hour before shopping, never shop hungry (or tipsy/drunk)

Have a plan for splitting grocery expenses with roommates etc.

Go to local farmers markets, butchers etc.

Deep sales on expensive items like meat? Buy in bulk and freeze it

Look into paper products, toiletries online to save you trips to the store and the temptation

Find starches that can help clean out the fridge of leftovers. Ex pizza crust, risotto rice, quiche

Reply
Noticias 14/10/2021 - 11:02 Chiều

I have felt 1:301:36 w/art supplies.

Reply
Katherine Petersdorf 14/10/2021 - 11:02 Chiều

My Grocery sin is shopping when hungry. I always try to eat first on the commute to the store or bring a snack/money for coffee and cookie because a hungry girl over spends.

Reply
Sheri K 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Omfg. I went to Trader's Joes after drinking and I was in heaven.

Reply
Jacqueline Van Fossan 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Best, cheapest and safest cleaning solution for all surfaces: White vinegar and baking soda. You can add a drop of essential oil if you want although it's not necessary. It cleans as well or better than what you can buy at the store at a fraction of the cost (white vinegar is less than $1 a gallon in some places). For floors, I put vinegar in warm water, sprinkle baking soda and scrub. Voila! Works great for grout and burnt pans (burnt pans may require two applications and some elbow grease.

Reply
Angel snivy stars 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Way
Tcltdj

Reply
Zené Hall 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Can you put jelly or chocolate in a quiche?

Reply
Nicole Bureau 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Make a list and stick to it unless you forgot to put something on the list or if it's a supper sale of something you will use soon.

Reply
Raquel Ladron de Guevara 14/10/2021 - 11:02 Chiều

I have a totally different problem, I do not have enough room to store frizzed food. I live in a very very small flat with 8 cubic feet fridge…

Reply
Aoibhin Quinn 14/10/2021 - 11:02 Chiều

I'd also say if you are comfortable with seasoning your own food, buying spices in bulk and using them accordingly is so much easier (and probably cheaper!) than buying things like curry paste. That said, I now have way too many spice jars and they don't fit on my shelf anymore…

Reply
Adéla 14/10/2021 - 11:02 Chiều

It always feel amazing, when I’m watching some of your videos guys and realise I’m already doing all these things 🙂

Reply
Watch Me Save 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Hello Budgeting Community,
I am hosting a contest on my channel from Nov. 1st- Nov 14th. It's a chance to win a $25 Amazon or another store Gift Card.
Please make sure you have subscribed to my channel.

Reply
Beloved Lioness 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Always, always check the clearance shelves! I've gotten so much half off just because the box is dented

Reply
hlb0111 14/10/2021 - 11:02 Chiều

I HAVE to eat meat with every meal and cannot have legumes and beans because of allergies. I'm tired of people like you saying stupid things like people are selfish and hurting the environment because of eating meat.

Reply
Deean Yim 14/10/2021 - 11:02 Chiều

i like to buy food in cans. it last long time. i like chef boyardee raviolies and beefaroni. they are just about little over dollar at walmart. i like mushroom soup in cans, and i buy "great value" which is walmart brand, and they are really cheap sometimes like 67 cents. i don't buy fresh produce almost always. i think cans are quick lunch at work and at home, it's convienient, you just open the cans and they are delicious.

Reply
Sandra Arnold-Lobato 14/10/2021 - 11:02 Chiều

I don't know about other countries, but in switzerland theres always a price per 100g its in a corner and really small… But it really helps to find the product with the best value… Then if some of it turns out to be disgusting, remember for next time and try the next cheapest one… That way you can still get good food without buying the most expensive one.

Reply
UltraHuman 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Lol I've been showing my brother some of your videos on food since he has been living on gas station fried chicken since living on his own. Almost none of those things at the beginning of the video apply to him. He has problems like, "does everything you eat come in a brightly colored box? Do you head straight into the middle of the grocery store and don't know where the produce section even is?"

Reply
Catherine Xu 14/10/2021 - 11:02 Chiều

I always make a shopping list before going shopping and I also make a meal list for a whole week so that I know what ingredients I really need for the week. If the quality are the same, I prefer to choose Asian supermarkets cos it is cheaper.

Reply
Daffy Dill 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Yipes. Guilty. (but not the shopping drunk. Just hungry 😉

Reply
Ashley Ness 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Why do they talk with the perspective of “you”? You do …. (in an accusatory tone).

Reply
Lilianne Weinhandl 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Before I go to the supermarket I always look up what's on sale in the section of the supermarket with fresh ingredients that week. Then I decide what I could cook with those items and then I make a grocery list. I know many people who don't look at what's on sale or even don't make a grocery list. If you make a grocery list and stick to it you'll safe lots of money, even if you don't look up what's on sale.

Reply
Tanisha Goveas 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Going to local small business owners is a lot cheaper than going to supermarkets or megamarts or chain stores… yes, sometimes it does mean having to go to more than one place to buy all your products, but it still saves money… if you go there often enough they recognise you and give you discounts, free samples, hints about what is the freshest thing to buy, they may even let you buy things on credit(great for month end crunches or when youre in a hurry and dont have your card on you)

Where I used to stay there was an agricultural college which was always selling things like vegetables, fruits, honey as well as candles, soap, aloe gel, etc for super cheap…. Try to find one near you and check if they sell products

Also try to grow your own herbs… it may take a couple tries to get it right but it's super helpful…

Try to cut down on the amount of meat you're eating.. or find cheaper alternatives… for example where I live chicken is pretty expensive, but duck is cheaper and fish and prawns are super cheap…. I started to eat more of fish now. the same goes for veggies and fruits… a lot of seasonal produce which you may never have heard of are sold super cheap and are incredibly delicious and healthy

Carry your own containers and bags because some supermarkets charge for these things.

If you live close enough to a farm buy fresh milk and finish it before it goes bad.

Do not buy ready- made salad dressing…. not only is it expensive and unnecessary, its full of calories… make your own dressings using simple things like olive oil, molasses, etc…This also works for things like cake mixes, soup, pancake batter, pasta sauce or peanut butter and depending on how much free time you have even things like butter, jams and jellies

get a zoodle maker because you can save yourself the cost of pasta just by using veggies instead.

Plan all your meals of the day before shopping because even if you cook in bulk for lunch and dinner you will still have breakfast and some mid day snacks left… and you will invariably end up buying something to go with your daily coffee.

P.S sorry about typing errors, grammatical mistakes, etc.

Reply
Prince 14/10/2021 - 11:02 Chiều

If you're buying 'treats', buy for guests, not for greed.

Reply
Purple Worm 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Buy cheap, local root veg in big packages, e.g., carrots, onions, beat roots, parsnips, cabbage, etc. I often tend to forget how many tasty dishes you can cook with simple ingredients like carrots and onions. Yesterday I made a huge pot of bean stew from what I already had at home – black beans, onions, garlic, tomatoes, paprika and Worcestershire sauce. Simple, delicious and cost me almost nothing. Served with ray bread, melted butter and dill.

Reply
alex wintermeyer 14/10/2021 - 11:02 Chiều

download a price compare app, and compare the prices of products by kilos or grams, not by package

Reply
Blue Jedi 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Freeze high quality meat-I'm pretty sure Gordon Ramsey just gave him self a stroke over that comment…

Reply
Blue Jedi 14/10/2021 - 11:02 Chiều

as someone who works in retail, I'm shocked at how many people don't plan their meals and snacks. They don't buy in season. They don't buy in bulk stuff they use all the time and buy in bulk stuff they won't use before it spoils.

Reply
Luminositymusic 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Button. – Is that it? Don’t go to the store tipsy and have a snack thirty minutes before you shop. Thx-

Reply
Sherry Wieler 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Buy good quality spices and use less rather than cheap bulk spices that barely add flavour. Shop the outer ring of the grocery store, most stores have the produce, freezer and fridge sections on perimeter and processed foods in the isles.

Reply
MegaHotdiggity 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Aah! Aah! Too quick with very good tips!

Reply
Matt Ryu 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Freeze high quality meet? Gordon Ramsay is rolling in his… you can hear him screaming

Reply
Felidae Mixtberry 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Lol the ad was for one of those scammy get rich quick schemes. Hmm….

Reply
Whitterkins McGee 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Well managed feed lots aren’t a huge factor in terms of impacts on the environment.

Reply
folumb 14/10/2021 - 11:02 Chiều

shopping after work has caused me to eat more cheez its than I'm proud to admit… I hate myself some evenings.

Reply
Jennifer Green 14/10/2021 - 11:02 Chiều

Meal planning! I keep a physical weekly planner and will it each meal for my family for the week. I try to keep a theme. Every Monday is a sandwich wrap, Tuesday Mexican dish, Wednesday Italian, Thursday salad/soup, Friday one pot dish. Saturday and Sunday are reserved for leftovers and veggie burgers and one family meal out. From there I have a weekly base theme such as every item will contain rice, quinoa, sweet potato, beans, etc. This helps me not waste anything. I buy some staple items online which cuts down on impulse add ons. I buy other staples the first shop of the month for the entire month. I try to shop twice a month (I have bought bluapple which keeps produce fresh so much longer) to keep impulse buying to a minimum. This is 5 years in the making. Since I keep my meals kept in a journal it's easy to recycle favorite recipes back into a week and since I love cooking new recipes this is a way to keep myself satisfied without going broke.

Reply

Leave a Comment