Prayer For Finances || Prosperity and Financial Release financial breakthrough prayer

by surinahFGH
40 comments******************************************************** ********** โปรด LIKE สมัครสมาชิก CONNECT ME/ Agapekind: Facebook: Google+: Instagram: Youtube: Twitter: JOIN G+ Group: *************** ************************************************* คำดั้งเดิมที่คุณเข้าใจได้/จำนวนมาก ส่วนหนึ่งถูกพรากไปจากการสวดมนต์ที่ปราบปีศาจ: ฉันทำลายการมอบหมายทั้งหมดของศัตรูกับการเงินของฉันในนามของพระเยซู ฉันทำลายคำสาปทั้งหมดของความยากจน การขาด หนี้สิน และความล้มเหลวในพระนามของพระเยซู ข้าพเจ้าแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วสิ่งสารพัดก็เพิ่มเข้ามาแก่ข้าพเจ้า (มัทธิว 6:33) ข้าพเจ้าขนาบและขับวิญญาณของไส้เดือนฝอย หนอนปาล์ม หนอนผีเสื้อ และตั๊กแตนที่จะกินพรของข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซูออกไป (โยเอล 2:25) พระองค์เจ้าข้า โปรดสอนข้าให้มีกำไร และทรงนำข้าในทางที่ข้าควรจะไป (อิสยาห์ 48:17) คุณคือเยโฮวาห์จิเรห์ ผู้ให้บริการของฉัน (ปฐมกาล 22:14) คุณคือเอล ชัดได พระเจ้าเกินพอ ทรัพย์ศฤงคารและทรัพย์ศฤงคารอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเกรงกลัวพระองค์และยินดีอย่างยิ่งในพระบัญญัติของพระองค์ (สดุดี 112:1–3) พระพรของพระเจ้าในชีวิตของฉันทำให้ฉันมั่งคั่ง ฉันมีความสุขที่เข้ามาและมีความสุขออกไป ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และพระองค์พอพระทัยในความเจริญรุ่งเรืองของข้าพเจ้า (สดุดี 35:27) พระเยซู พระองค์ทรงกลายเป็นคนจน เพื่อว่าโดยความยากจนของพระองค์ ข้าพระองค์จึงมั่งมี (2 โครินธ์ 8:9) ข้าพเจ้ารำพึงถึงพระคำทั้งกลางวันและกลางคืน และสิ่งที่ข้าพเจ้าทำก็จำเริญขึ้น (สดุดี 1:3) ขอให้สันติสุขอยู่ภายในกำแพงของข้าพเจ้า และความเจริญรุ่งเรืองภายในพระราชวังของข้าพเจ้า (สดุดี 122:7) เราจะเจริญรุ่งเรืองผ่านศาสดาพยากรณ์และพันธกิจแห่งการเผยพระวจนะ (เอสรา 6:14) ฉันเชื่อผู้เผยพระวจนะและฉันก็เจริญรุ่งเรือง (2 พงศาวดาร 20:20) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของท่าน พระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าเจริญ (เนหะมีย์ 1:11) พระเจ้าแห่งสวรรค์จะทรงจำเริญให้ข้าพเจ้าเจริญ (เนหะมีย์ 2:20) ฉันอาศัยอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองของกษัตริย์ (เยเรมีย์ 23:5) โดยความโปรดปรานของพระองค์ ฉันจะเป็นคนมั่งคั่ง (ปฐมกาล 39:2) ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทำให้ทางของข้าพระองค์เจริญรุ่งเรือง (อิสยาห์ 48:15) ฉันอธิษฐานอย่างลับๆ และพระองค์ทรงตอบแทนฉันอย่างเปิดเผย (มัทธิว 6:6) ฉันอดอาหารอย่างลับๆ และพระองค์ทรงตอบแทนฉันอย่างเปิดเผย (มัทธิว 6:18) คุณให้รางวัลฉันเพราะฉันแสวงหาคุณอย่างขยันขันแข็ง (ฮีบรู 11:6) ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงปลดปล่อยทรัพย์ศฤงคารของข้าพระองค์ (สุภาษิต 13:22) ขอทรงนำข้าพระองค์ไปสู่ที่มั่งคั่ง (สดุดี 66:12) ข้าพเจ้าให้แล้วก็ให้—ตวงพอเหมาะ บีบ เขย่าแล้ววิ่งไป (ลูกา 6:38) เปิดประตูแห่งสวรรค์เหนือชีวิตของฉัน และฉันได้รับมากกว่าที่ฉันมีที่ว่างพอที่จะรับ (มาลาคี 3:10) ให้ทุกรูในกระเป๋าของฉันถูกปิดในพระนามของพระเยซู (ฮาฆี 1:6) ขนาบผู้กินเพราะเห็นแก่เรา (มาลาคี 3:11) ประชาชาติทั้งปวงจะเรียกข้าพเจ้าว่าผู้ได้รับพร และข้าพเจ้าจะเป็นดินแดนที่รื่นรมย์ (มาลาคี 3:12) ประตูของข้าพเจ้าเปิดอยู่เสมอเพื่อให้กำลัง (ความมั่งคั่ง) ของประชาชาติเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้าได้ (อิสยาห์ 60:11) ฉันอยู่กับหินแห่งทุ่งนา (โยบ 5:23) ขอพรของพระองค์มาสู่ชีวิตของฉัน (เอเสเคียล 34:26) ให้ถังของฉันล้น (โยเอล 2:24) ขอให้ยุ้งฉางของข้าพเจ้าบริบูรณ์ และทุ่งของข้าพเจ้าก็ล้นด้วยเหล้าองุ่นใหม่ (สุภาษิต 3:10) สั่งการให้พรแก่คลังของเรา (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:8) ให้ยุ้งฉางของฉันเต็มและล้น ขอให้แกะของเราเกิดเป็นพันๆ หมื่น ขอให้วัวของข้าพเจ้ามีแรงทำงาน (สดุดี 144:13–14) คนไถได้ทันคนเกี่ยวในชีวิตของฉัน และคนย่ำองุ่นก็เป็นผู้หว่านเมล็ดพืช และฉันมีชีวิตอยู่ในการเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง (อาโมส 9:13) ให้พื้นของฉันเต็มด้วยข้าวสาลีและถังของฉันก็ล้นด้วยเหล้าองุ่นและน้ำมัน (โยเอล 2:24) จัดการกับฉันอย่างอัศจรรย์และให้ฉันกินและอิ่มใจ (โยเอล 2:26) ขอทรงสร้างสันติสุขภายในเขตแดนของข้าพระองค์ และทรงให้ข้าพระองค์มีข้าวสาลีอย่างดีที่สุด (สดุดี 147:14) ขอให้ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยน้ำผึ้งและข้าวสาลีอย่างดีที่สุด (สดุดี 81:16) นำข้าพเจ้าไปสู่ดินแดนที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ (อพยพ 3:8) นำข้าพเจ้าไปสู่ดินแดนอันดีที่ปราศจากการขาดแคลนและขาดแคลน (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:9) ขอทรงประทานพระหรรษทานแก่ข้าพเจ้าอย่างบริบูรณ์ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะมีความพอเพียงในทุกสิ่งและบริบูรณ์สำหรับการดีทุกอย่าง (2 โครินธ์ 9:8) เจิมศีรษะของข้าพเจ้าด้วยน้ำมัน และให้ถ้วยของข้าพเจ้าไหลล้น (สดุดี 23:5) ขอให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์สมบัติและเกียรติอย่างมากมาย (2 พงศาวดาร 18:1) ให้ก้อนหินเทน้ำมันออกมาให้ฉัน (โยบ 29:6) ให้ฉันจุ่มเท้าลงในน้ำมัน (เฉลยธรรมบัญญัติ 33:24) ให้ฉันเห็นกองขยะของคุณในชีวิตของฉัน (2 พงศาวดาร 31:8) ฉันรักปัญญา ฉันได้รับมรดก และทรัพย์สมบัติของฉันก็เต็มเปี่ยม (สุภาษิต 8:21) ฉันได้รับความมั่งคั่งและเกียรติ ความมั่งคั่งคงทนและความชอบธรรม (สุภาษิต 8:18) นำน้ำผึ้งออกจากหินให้ฉัน (สดุดี 81:16) อธิษฐานนานเกินไป: ดูข้อความเพิ่มเติมที่นี่: .

Images related to the topic financial breakthrough prayer

Prayer For Finances || Prosperity and Financial Release

Prayer For Finances || Prosperity and Financial Release

Search related to the topic Prayer For Finances || Prosperity and Financial Release

#Prayer #Finances #Prosperity #Financial #Release
Prayer For Finances || Prosperity and Financial Release
financial breakthrough prayer
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Financial statements | Accounts | class 11 financial reporting section c

Related Posts

40 comments

Manoranjan Raju 15/10/2021 - 7:21 PM

AMEN and AMEN praise the Lord

Reply
Carol Malingu 15/10/2021 - 7:21 PM

My husband and i receive financial breakthrough in the name of Jesus.

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen we agree in Jesus name

Reply
She Copies Jesus 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen thank you Father I believe and receive this prayer for both my husband and myself

Reply
Manoranjan Raju 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen we beleive we recieve for me my family in our lives in all ways be fulfill so from now onwards from all over in jesus name AMEN

Reply
Sunil Menezes 15/10/2021 - 7:21 PM

I agree and receive my blessings in Jesus name, my finances my prosperity. by faith i receive it in the 8 th month of August.

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen in Jesus name shalom

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen I believe I receive it be unto me according to Thy Word in Jesus name shalom

Reply
Manoranjan Raju 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen we believe we receive for us from now onwards from all over in our lives in family in ministry and in all ways in Jesus name Amen And Amen

Reply
K Huffman 15/10/2021 - 7:21 PM

Father God I come before your holy throne. I agree believe and receive it in Jesus mighty name. Amen and amen

Reply
Tammira Nicholas 15/10/2021 - 7:21 PM

I stand agreement in the Mighty name of Jesus! Praise God! Amen

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Thank you Lord for Blessing me and my family in Jesus name

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen Be unto me according to thy word in Jesus name.Amen

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen

Reply
Rajesh Arora 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen

Reply
Ms. Jenny 15/10/2021 - 7:21 PM

In the name of Jesus I agree with this prayer of god almighty in the name of Jesus my son Baby & my Husband agree with this prayer!

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Me and my husband both agree in faith in Jesus Name .Amen

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Me and my husband agree in faith we are redeem from the curse of the law and we are redeem from the curse of poverty in JESUS name.Amen

Reply
Khemraj Sankar 15/10/2021 - 7:21 PM

I receive it and I claim my deliverance in the name of Jesus Christ Amen and Amen. Touch Jesus Christ touch

Reply
Paul 15/10/2021 - 7:21 PM

In Jesus Name, Amen.

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen witty inventions inspires idea come to me now in Jesus name.

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen Shalom.Thanj you Jesus

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen it is done in JESUS Name

Reply
Martha Vega 15/10/2021 - 7:21 PM

Bless me Lord in Jesus mighty Name

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen

Reply
Shameka Jones 15/10/2021 - 7:21 PM

I touch agree with this prayer in the mighty name of Jesus glory hallelujah thank You for doing it in advance in Jesus name amen

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen be Unto me according to Thy Word of God in Jesus Name.

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

I believe I receive it now in Jesus name

Reply
Natalie Greene 15/10/2021 - 7:21 PM

I stand in agreement with you in the name of jesus

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen

Reply
Govindrao Somisetty 15/10/2021 - 7:21 PM

Tqqq jesus

Reply
Nwakaego Amaechina 15/10/2021 - 7:21 PM

I come into agreement with this prayer on behalf of my family and I in the mighty name of Jesus Christ, Amen!

Reply
Andreas Panjaitan 15/10/2021 - 7:21 PM

Amen… Lord jesus

Reply
Gloria Staib 15/10/2021 - 7:21 PM

I receive my blessings in Jesus Christ name

Reply
Miss. Bridget Terrell 15/10/2021 - 7:21 PM

I stand in agreement! In Jesus name!

Reply
Bianca edwina 15/10/2021 - 7:21 PM

I stand in agreement with this pray over my life and recieved it in Jesus might name.Amen

Reply

Leave a Comment