It's going to be more severe than the global financial crisis…we need fiscal stimulus: Roubini financial crisis

by surinahFGH
42 commentsNYU Stern ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ Nouriel Roubini กล่าวถึงความเครียดเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เกิดจาก coronavirus เขาอธิบายว่าเหตุใดจะเกิดภาวะถดถอยที่รุนแรงและความจำเป็นในการกระตุ้นทางการคลัง Roubini ยังกล่าวอีกว่าจะมีวิกฤตหนี้และไม่ใช่แค่วิกฤตสภาพคล่อง #coronavirus #fiscalstimulus #Nouriel Roubini #recession สมัครสมาชิก Yahoo Finance: เกี่ยวกับ Yahoo Finance: ที่ Yahoo Finance คุณจะได้รับราคาหุ้นฟรี ข่าวล่าสุด แหล่งข้อมูลการจัดการพอร์ต ข้อมูลตลาดต่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และอัตราการจำนองที่ช่วย คุณจัดการชีวิตทางการเงินของคุณ เชื่อมต่อกับ Yahoo Finance: รับข่าวสารล่าสุด: ค้นหา Yahoo Finance บน Facebook: ติดตาม Yahoo Finance บน Twitter: ติดตาม Yahoo Finance บน Instagram: .

Images related to the topic financial crisis

It's going to be more severe than the global financial crisis…we need fiscal stimulus: Roubini

Search related to the topic It's going to be more severe than the global financial crisis…we need fiscal stimulus: Roubini

#It39s #severe #global #financial #crisiswe #fiscal #stimulus #Roubini
It's going to be more severe than the global financial crisis…we need fiscal stimulus: Roubini
financial crisis
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

Related Posts

42 comments

כולנו ביחד 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Selfish People Can’t Produce Unselfish Solutions

In Europe and elsewhere, governments are paying colossal sums to big corporations to help them avert bankruptcy. Whether they call it a “rescue package” or “quantitative easing,” in the end it’s all the same: the government pays companies to stay operative.
I don’t think it will work in the long run. It may keep companies afloat for another six months or a year, but as a rule, a government, any government, cannot sustain companies that cannot sustain themselves. In the end, the situation will blow up in a blast that will be worse than what it would have happened had the government let them fall naturally.
There is more to it than that. I don’t believe that a government can do anything good for its people. Civil servants, ministers, and deputy ministers always pull their own way and have their own interests in mind. Since everyone is inherently selfish, everyone has an ulterior motive that is not for the benefit of the public.
We cannot expect selfish people to do unselfish acts; it is like asking a tiger to become vegetarian. If it goes against nature and it won’t work. Therefore, asking people whose only focus is their own career to focus on other people’s well-being is unwise, unrealistic, and will invariably fail.
Socialists, capitalists, far right, or far left, they are all immersed in egoism. It is not their fault; it is human nature, and we should adjust our expectation from our leaders.
If we want a real and lasting positive change, we must transform human nature. Since our nature is selfish to the core, changing it is the only way out of the crises that the world is falling into nowadays. We will fall deeper and deeper until we realize that the problem is not the fuel we burn, the forests we cut, the water we pollute, or the people we kill. The problem is the cause of all those harms we are inflicting on nature and on each other: our inherent self-absorption. When we start working on changing ourselves rather than demanding everything and everyone else to change, we might be able to save ourselves before it is too late!

Reply
Avraham Baruch 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Unfortunately, approaching world-wide economic collapse will bring about genocidal thermonuclear WW3. Please follow the latest news at "Countdown World News" page of RKK Book website. Humankind has been playing with nuclear fire since 1945, and the bottom line is, if we continue doing so, this fire will consume us one day. Now is the time to turn to God-given wisdom and make the only right step as it might be too late to do so tomorrow. We have responsibility to take a good care of our children and ensure they have a future.

Reply
Jaime G 14/10/2021 - 6:09 Chiều

sale cars boats trucks to the drug lords in Mexico that how the us will make millions of dollars to pay off the bank

Reply
Zain Haq 14/10/2021 - 6:09 Chiều

money printer go brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Reply
Killerkolt 88 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Yea we need fiscal stimulus but how about ENDING THE LOCKDOWN!!

Reply
henry cavill 14/10/2021 - 6:09 Chiều

I am so grateful to expeditetools,com for the help .They helped me with a transfer of $30,000 yesterday .

Reply
Kendrick Mauricio 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Expeditetools,com just helped me with a transfer of $30,000 .I am so thankful to them .

Reply
Jordan Vas 14/10/2021 - 6:09 Chiều

cure 4 death,trust god jesus death on cross n arose on 3rd day,opened heaven to all His believers dead r alive comes again. c jesus death in google…!!

Reply
Zion Vas 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Cure 4 death, trust god jesus death on cross destroyed ur death n arose frm tomb on 3rd day opened heaven 2 all his believers dead or alive when he comes again. C jesus death in google..

Reply
Jerry Gosnell 14/10/2021 - 6:09 Chiều

The stock market controls a huge part of my passive income flow, I invest big and profits even bigger. courtesy of my broker Mr Micheal James.

Reply
l_AKAR_l 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Global economy collapse cuz coronavirus

Reply
Mr. El Hermano 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Maybe this will make people wake up

Reply
bad n bourgeoisie 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Fiscal stimulus= printer goes brrrrrrrrr

Reply
Bernard Ray 14/10/2021 - 6:09 Chiều

A scene from Mad Max soon.

Reply
TheBonnieMonroeShow 14/10/2021 - 6:09 Chiều

This man is amazing.

Reply
agent 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Supply chain is in serious crisis

Reply
João Gustavo de Lima Teixeira 14/10/2021 - 6:09 Chiều

When a country has a military payroll equivalent to $ 600 billion dollars a year, it is more than explained why the money does not reach the pocket of Americans, with coronavirus or without. We are going to diminish this army so that the money flows through the fire hydrants of the North American streets.

Reply
Karen Sampson 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Guys we need a new system period we need new innovated job in America we need to Spread the wealth of currency that is worth something rising min wage to at least $20hr and cap the big business salary to min depending on how much a company/ individual make pertaining to anyone making over $500,000 a year

Reply
Pat Stones 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Taking advantage of stocks can be a smart move as we all know how rewarding it could be over time.

Reply
President Gas 14/10/2021 - 6:09 Chiều

this prof is a nutcase! the cure is worst than the virus….its like me going to the doctors with a stab wound and saying can you heal the gash in my back doc, and he turns around and starts stabbing me more while telling me I'll be alright!?!?!?

Reply
Johnny R 14/10/2021 - 6:09 Chiều

It's not collapsing. It's a bubble. It's deflating. And predictably, the fed is trying and will continue to re-inflate which will cause hyperinflation.

Reply
TAURODEM TAROT 14/10/2021 - 6:09 Chiều

People dont want to believe this. Things will not be smooth people. Ask God to give u wisdom and peace to overcome the chaos

Reply
Stanley Kubrick 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Seriously, Mr. Roubini, how long will $1000 last each person??
This is 2020, not 1860 where SEARS were advertising homes for sale at $1,500. By the way Mr. Roubini, SEARS no longer exists.

Reply
Tas Singh 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Guy is right

Reply
JCisJD 14/10/2021 - 6:09 Chiều

How can it be short if everything is collapsing. .and in such a debt crisis! .. This isn't stimulus this is bailout, that only stimulates one thing , day to day survival … fed is just buying everything. …all debt … and with interest rates at 0 …..this is not about short or long recession this has to be a depression! !

Reply
Karol Birmingham 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Buy guns. the only commodity that the US has to protect the green Bill is the military!!!!!!!!

Reply
stephen michael 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Thanks for sharing your expertise Dr Doom. Good advise and your prediction is so accurate reagarding of the US coronavirus inffection.

Reply
Bonbon z 14/10/2021 - 6:09 Chiều

The solution is BERNIE SANDERS

Reply
Drizzt Duncan 14/10/2021 - 6:09 Chiều

that keyboard typing sound is annoying.

Reply
Mr.James David Robert 14/10/2021 - 6:09 Chiều

This is the end of our economic system.

Reply
john panos 14/10/2021 - 6:09 Chiều

this cat needs to read " ……..and forgive them their debts " and " j as in junk economics " to start. watch " money as debt " while you're at it.

Reply
Born In The U.S.A. 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Titanic have hit the iceberg, putting more fuel in it, will not solved the sinking problem.   The current US leadership will not neither.   SOS … SOS … SOS.   Hoping the Martian can safe us

Reply
Serge Zerkin 14/10/2021 - 6:09 Chiều

How would giving one thousand to people who have no jobs help anything ? Even if they do that just will increase the prices ( inflation ) .. and it will do nothing to buying capacity

Reply
jin 14/10/2021 - 6:09 Chiều

No wonder he's a lecturer… Feels like I'm getting lectured more by the minute for something i did not do…

Reply
goldenraven20 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Fiscal stimulus is what created this crisis. This is just asking to pour gasoline on the fire.

Reply
Web User 14/10/2021 - 6:09 Chiều

why is there a typing noise all throughout this video?

Reply
Web User 14/10/2021 - 6:09 Chiều

next time leave out the market tracker.. go full screen with the guest of the show

Reply
Troy B. 14/10/2021 - 6:09 Chiều

The dollar will collapse the minute these other countries see a trillion a day printed and giving away, Soon they'll reject the dollar totally.

Reply
Troy B. 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Every one needs a thousand dollars a week just to keep up with the inflation the Government is making. Or we're going into a depression, dumb fuxxs we're in a depression. That's right it's a recession if your employed, a depression if your unemployed. Clowns in suits, can't figure out you can not give away a trillion a day without a total collapse of the dollar. They will figure it out soon enough, what they did was totally destroy the dollar. Like these other countries are going to want US dollars, soon those countries will say pay in gold or silver , fuxx the paper garbage.

Reply
Troy B. 14/10/2021 - 6:09 Chiều

What a head line , which explains the whole problem in the USA today. All you failed people are dependant on the same group of people who created the mess in the first place. Fiscal stimulus , hell no they need thier asses kicked big time. Fiscal Stimulus did nothing in 2008 only to make the banks more dependant on the Fiscal stimulus today. A trillion a day is not enough for these leaches. The government made this problem giving thier big corperations welfare. Now they can't survive without it. Fisical stimulus and the market still dropping 1,000 point a day. Soon it will stop when the DJIA is like 5,000. LMAO need more fiscal welfare. The dollar is about dead, worthless, A fiat money going to where it belongs , ZERO.

Reply
Piri Hern 14/10/2021 - 6:09 Chiều

Put all your cash in the matress

Reply
Philip Hew 14/10/2021 - 6:09 Chiều

How about UBI 1K per month for every American earning below 10k per month based on tax returns, and those earning 10k or more can opt in no question asked. This way will not need expensive means testing or cheating on tax returns.

Reply

Leave a Comment