Is Hyperloop still a good idea in 2021? technology sound effects

You are viewing this post: Is Hyperloop still a good idea in 2021? technology sound effectsบทวิเคราะห์ในวิดีโอนี้อยู่ในจดหมายข่าวของฉัน สมัครสมาชิกที่นี่: Follow me @ LeiCreatives บน Twitter เพลงสำหรับวิดีโอนี้แต่งโดย Tom Fox คุณสามารถค้นหาผลงานของเขาเพิ่มเติมได้ที่นี่ – เพลงและเอฟเฟกต์เสียงอื่น ๆ ที่ให้บริการโดย Epidemic Sound: #curiouselephant# เล่ย

Images related to the topic technology sound effects

Is Hyperloop still a good idea in 2021?
Is Hyperloop still a good idea in 2021?

Search related to the topic Is Hyperloop still a good idea in 2021?

#Hyperloop #good #idea
Is Hyperloop still a good idea in 2021?
technology sound effects
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

Articles compiled by Surinah.com. See more articles in category: TECHNOLOGY

41 thoughts on “Is Hyperloop still a good idea in 2021? technology sound effects”

 1. Entry point should be freight. No humans to worry about. frees rails for much needed human train service at different speeds depending on local requirements. Also shifts loads off highways. For commenters saying it's too expensive add the damage to our highways from 80,000 pound loads. Add the driver shortage costs. Add the horrific accidents that occur when 80,000 pounds of truck hit a 4,000 pound car. Add winter, tornadoes, hurricanes, accident delays which silently add billions in cost. Finally reduced diesel pollution is always good

  Reply
 2. So much media attention to these absurd ideas comes from a common root: nowadays there are too many people obsessed with technology (specially if Elon Musk sent a tweet about something …) but they have  barely any technical  background to make an informed opinion. There is so many people  watching YouTube videos and then talking like if they were  "experts" on the field…
  This remembers me when they dream about  automated houses. The cost of the automation technology for the swimming pool, lighting, thermostats, boiler,  solar panels is totally secondary , because 95% of the total cost is (and always will be) the land and the house itself. 
  As an engineer what I can say is that they are looking at the wrong side of these ideas, they are tech fanatics but this is not about tech but about basic engineering. (well, the  hyperloop "technology" is also in fact pretty basic and not revolutionary at all, but that is another matter..) , and  the fact is that from the  engineering costs point of view it does not work. Building a vacuum tube many hundreds of kilometers long (as to make the time savings worth it) in a straight line (to travel at thousands of km/h )… come on guys!, this is not about superconductors, computers, or levitation. Those are just the easy parts. Instead think about how much  concrete and steel you need, the support structures, building tunnels and bridges, land expropriation because you can't go around, the complexity of the stations… we are easily talking about 20 times the cost of a standard  high speed train infrastructure (which are barely profitable on their own, or not at all). The problem is not the technical feasibility. Engineers can build it for you, but you can not pay for it. And that is the real problem. The cost  numbers of the infrastructure just don't work,  even if you get  the pods and technology for free it doesn't make any sense.

  Reply
 3. Is Hyperloop still a good idea in 2021? It was never a good idea in 2021. Fuck it wasn't even a good idea in 2020, quite frankly wasn't a good idea from 2019 all through to 1799 when it was invented.

  Reply
 4. You said airplanes were "commercialized 50 years ago". Planes has been commercialized long before 1971. More like the 1920's and 1930's.

  Reply
 5. Frankly I just don't think it's possible to have something that large under a vacuum. And even if it is, it will be extremely expensive and/or dangerous.

  The advantages of Maglevs or Monorails were never a great enough advantage for them to replace standard rail in the wider industry

  Reply
 6. One aspect that I didn't see being addressed was how do they propose to maintain a vacuum within a tube that undergoes expansion and contraction with temperature changes.
  dl = L0 α (t1 – t0) (1)

  where

  dl = change in object length (m, inches)

  L0 = initial length of object (m, inches)

  α = linear expansion coefficient (m/moC, in/inoF)

  t0 = initial temperature (oC, oF)

  t1 = final temperature (oC, oF)

  Reply
 7. As an American who's been able to travel around the world before 25, I think the hyperloop is to regional/coastal travel as wheat European high speed rail is to european budget airlines.

  Hear me out.

  I grew up just outside of Philadelphia, went to university in New England (UConn) and now I live in Hartford, work at Storrs (UConn's main campus) and most of my friends live in Boston. I'd still use my car to commute to work (approx. 30 minutes each way), and for day trips to Boston, but if I were to spend a weekend or a long weekend to Boston, I'd take high speed rail, if it existed, for the Boston trips especially if it's a long weekend/bank holiday. When I work from home in Hartford, I almost never use my car because I can walk or ride a bike to get what I need. I'd definitely take a hyperloop to go back home near Philadelphia, or up to Toronto or Montreal if it was available.

  Philadelphia, Toronto and Montreal all have regional air service, but it seems a bit too expensive, and a bit too wasteful considering from Hartford, Connecticut to any of those locations it's a 4-7 hour drive, all are doable on a tank of gas, but if Hyperloop was available I'd take that, and get a full EV car for daily commute and trips that are 300 miles away or less on one tank of gas or one charge up each way.

  Hyperloop travel would occupy the space in the North American travel market as high speed rail does, like the TVG or the ICE does in Europe. Then legacy airline could continue on with domestic moderate to long distance travel, and our "not quite budget" airline can focus more on single-aisle jet travel hotspots for North American travel like to the caribbean, or Miami, etc. We know North American "Budget Airlines" don't do as well as Ryanair or Easyjet because they have to offer services like Bradley Airport (BDL here in Windsor Locks) to Miami to San Juan, as well as popular routes like Boston to San Juan, Puerto Rico to stay competitive. Hyperloop eliminates the "empty" routes

  Reply
 8. INDIA also also partnered with Japanese to build high speed bullet train. so hyperloop and bullet train projects are running simontinously and both are in construction.

  Reply
 9. If Elon is playing 4D Chess, he put that white paper out to send his potential rivals down the wrong path, but he probably isn't. Having watched Thunderfoot's videos on the technology, I think it could only work if the tubes were tunnelled underground.

  Reply
 10. hmm, how fast can a maglev system go in a hard vacuum? could it readily go 2000km/h? if you have to pay a large amount for maglev anyway it would make sense to go for speeds as high as possible when the vacuum offers no resistance. If you could go 3000km/h between LA and SF it could be done in less than 15 minutes. And you could have pods that detour at san louis obispo so the direct pods don't have to waste time with a lot of stops. because the track is very expensive, it makes sense to serialize it, rather than one massive train. just send a myriad of light pods.
  I think you need significantly faster than a jet to compete. And significantly cheaper. It's great that you can commute great distances but if the price is high it loses its benefit.
  If you made the pods only a single seat wide and ultra light it could fit in a skinny inexpensive tube and the maglev could be minimal so it could be very cheap to dig as a shallow tunnel and bypass all land purchase. Why sit side by side when that is extremely expensive. You just need a hole for a single person to fit through. If you want to go extreme they could be fully reclined although that makes 1g acceleration rather uncomfortable 🙂

  Reply
 11. I enjoy all your videos. They are well researched and very informative. However, I won't say that hyperloop won't ever succeed. Before Wright Brothers took flight, nobody believed that heavier than air machines was possible. The landing of the first-stage rocket also seemed impossible more than 10 years ago.

  Reply
 12. Hyperloop was NEVER a good idea. Just build high speed rail, it's proven, it works, it carries way more people, and it's undoubtedly much cheaper.

  Reply
 13. This was a terrible, technically impractical idea to start with. Its not a good idea now, it wasn't a good idea when it was proposed. The amount of money this crazy idea has sucked up already is pretty grotesque.

  Reply

Leave a Comment